Kdo jsme

Petrklíč byl založen v roce 2000 jako občanské sdružení řazené mezi neziskové organizace. Statutární orgán tvoří Rada sdružení, volená členy sdružení vždy na dva roky.
Hlavní náplní činnosti sdružení je provozování rodinného centra Petrklíč v Sedlčanech.
Provoz centra zajišťují dobrovolnicky členové, kromě toho ve spolupráci s ÚP Příbram vytváříme v centru 1-2 pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací.

Petrklíč je v současné době otevřen od pondělí do pátku, volná herna v úterý a čtvrtek od 8,30 hod. do 12,30 hod., v úterý od 8,30 hod. do 14 hod. Pondělky jsou ledna 2019 vyhrazeny pro Montesorri klubík, středy jsou od února 2018 vyhrazeny svépomocné skupince maminek, které si aktivně připravují pro své děti program (přidat se může každý, kdo se chce zapojit!). Pátek je nově od září 2018 vyhrazen kurzu Veselé hraní pro nejmenší s rodiči se Sáňou Stuchlíkovou. Každého nového dobrovolníka mezi sebou vítáme!

Petrklíč také pořádá mimořádné akce, jako jsou výlety, besedy pro děti a maminky, divadelní představení, sportovní činnost apod. Pro tyto aktivity aktuálně hledáme AKTIVNÍ MAMINKY, KTERÉ BY SE RÁDY ZAPOJILY DO PŘÍPRAV TĚCHTO AKTIVIT! Petrklíč rovněž nabízí kroužky pro děti i dospělé v rámci volnočasového centra Hnízdo, které v naší organizaci vzniklo v roce 2013.

Petrklíč nabízí službu hlídání dětí.

Petrklíč pomáhá rodičům (především maminkám) na mateřské dovolené navázat a udržovat nové kontakty a vyjít tak ze sociální izolace, do které se dostávají díky celodenní péči o dítě. Zároveň, díky svépomocným aktivitám, udržuje profesní orientaci matky. Díky zapojení do aktivit Petrklíče si maminky posilují ohroženou sebedůvěru a sebeúctu a děti si přirozeně přivykají na kolektiv vrstevníků. Nově mohou rodiče do Petrklíče  přijít se svým notebookem, nechat si od nás pohlídat děti a v zázemí učebny v klidu pracovat na svých projektech. Tím chceme podpořit rodiče na rodičovské dovolené, aby neztratili pracovní návyky.
Petrklíč podporuje alternativní způsoby zaměstnávání. Zaměstnává především rodiče po mateřské dovolené nebo absolventy, podporuje práci z domu sdílené a zkrácené úvazky.

Kromě hraček u nás najdete i půjčovnu knih, her a didaktických pomůcek. Pokud si budete chtít něco půjčit domů, prosíme, kontaktujte zaměstnance Petrklíče. Můžete si zde zakoupit i malou svačinku pro děti a občerstvit se v naší nové K(r)afárně určené pro členy a návštěvníky spolku.

V září 2010 byly změněny podmínky členství. Počet členů se pohybuje mezi 3 – 10 aktivních členů spolku a odhadem 25 docházejících nečlenů do volné herny (včetně dojíždějících maminek s dětmi z okolních obcí) a kolem 150 osob navštěvující další aktivity spolku, převážně pak kurzy jak v Petrklíči tak v Hnízdě. Běžný denní počet návštěvníků se pohybuje kolem 5 dospělých a 8 dětí, na výjimečné akce bývá počet zúčastněných mnohem vyšší (např. – 40 dospělých a 50 dětí). Členský příspěvek činí 100,- Kč / rok + členské výhody. Pro nečleny: 30 Kč/1 dopoledne nebo 100,- Kč / měsíčně. Jestliže se chcete zapojit do dění v centru, členem se můžete stát během celého roku. Aktivní dobrovolnictví Vám jistě pomůže se realizovat, neztratit pracovní návyky, případně Vám umožní být u nás po rodičovské zaměstnaný. Více o členství ZDE.

V říjnu 2011 byla Ministerstvem vnitra zaregistrována změna názvu našeho sdružení na Rodinné centrum Petrklíč. Od června 2015 jsme registrovaným spolkem, jak káže nový občanský zákoník, tím pádem došlo i k drobné změně názvu, a to na Centrum Petrklíč z.s.  a k úpravám ve stanovách spolku.

Je vedeno přehledné účetnictví, hospodaření RC je každý rok shrnuto ve Výroční zprávě.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Od 23.3.2002 jsme členy sítě Mateřských center.

Děkujeme všem, kteří se aktivně podílejí na chodu centra i všem, kteří nás podporují finančně i věcnými dary.

Za podporu především děkujeme Městu Sedlčany, ÚP Příbram, MPSV, Středočeskému kraji, Nadačnímu fondu Patronát Sedlčanska ad.