KONTAKT

Centrum Petrklíč z.s. – provozovatel volnočasového centra Hnízdo
Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany (budova bývalých jeslí)
tel. 775 987 247, 773 334 822 email: hnizdo@centrumpetrklic.cz
IČ: 70812632
č.ú.: 165018903/0300

OTEVÍRACÍ DOBA DLE PROBÍHAJÍCH KURZŮ (školní rok 2017/2018)
PONDĚLÍ
15,00 – 15,45 Angličtina s Cookiem se Simčou (4-6 let)
15,30 – 17,15 Grafomotorika (2 skupinky)
15,00 – 16,30 Matlámo I. s Vlaďkou
18,30 – 19,30 Jóga pro maminky
STŘEDA
15,30 – 16,30 Tanečky pro nejmenší I.
17,00 – 18,00 Angličtina pro dospělé – začátečníci
17,30 – 18,45 Čínské cvičení
ČTVRTEK
13,00 – 14,30 Matlámo patlámo II. s Dianou
14,00 – 17,30 Konverzační angličtina s Johnem (3 skupinky)
13,30 – 15,30 Speciálně-pedagogický program Maxík / HYPO
15,00 – 18,00 Matlámo patlámo III. s Dianou
15,00 – 15,45 Angličtina s Cookiem s Kačkou (3-5 let)
16,00 – 17,00 Angličtina pro dospělé – pokročilí
16,00 – 17,00 Tanečky II.
17,00 – 19,00 Studijní kresba
17,15 – 19,00 Jógové krůčky pro mírně pokročilé
19,15 – 21,00 Jógové krůčky pro začátečníky
PÁTEK
10,00 – 11,00 Jóga pro maminky
14,45 – 15,30 Grafomotorika
17,30 – 18,30 Jóga pro těhotné

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v Centru Petrklíč z.s., Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany
Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:
1. požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra.
2. osobní údaje nám svěřené:
– chráníme před zneužitím dalšími osobami, naposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti
– likvidujeme po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra