KONTAKT

Centrum Petrklíč z.s.
Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany (budova bývalých jeslí) – z druhé strany MŠ Sokolovská (vstup přes areál školky)
Tel.: 773 334 822, e-mail: mcpetrklic@seznam.cz, FB: Matka Petrklíčová
IČ: 70812632
č. ú.: 165018903/0300

Služba hlídání dětí:
Po – Pá: 8.30 – 14.00 hod. (nebo dle domluvy) – hlídání je nutno objednat den předem na telefonu: 773 334 822

Ceny:
jednorázové vstupné: 40 Kč  – platí dospělá osoba, děti zdarma (platí i na mimořádné akce pro děti i dospělé, v ceně čaj a šťáva, volná herna pro děti)
zvýhodněné vstupné na hernu: 150 Kč/měsíc (můžete přijít každý den)
hlídání – 50 Kč za hodinu (s permicí 45 Kč nebo 43 Kč)

některé programy mohou být zpoplatněny extra příspěvkem (příspěvek na materiál a odborné vedení)

ČLENSTVÍ

Co u nás členi dělají?
připravují dopolední program pro rodiče s dětmi
pomáhají při větších akcích (burza, blešák, a další větší akce …)
realizují své vlastní nápady
účastní se porad spolku
vzdělávají se
Proč do toho jít?
poznáte nové přátele
pobavíte se
získáte nové zkušenosti
najdete prostor pro seberealizaci a vlastní nápady
budete prospěšní
zvýšíte svou hodnotu na trhu práce
budete mít dobrý pocit

Vítáme vaše nápady, nové podněty a zkušenosti.
Člen spolku je nedílnou součástí fungování Petrklíče, bez dobrovolníků by se Petrklíč rozhodně neobešel!
Člen spolu je dobrovolník, který se ze své vůle rozhodne věnovat svůj čas, energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu. Není pro nás důležité, jakou máte profesi či vzdělání, zapojit se může každý, kdo má chuť.

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v Centru Petrklíč z.s., Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany
Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:
1. požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra.
2. osobní údaje nám svěřené:
– chráníme před zneužitím dalšími osobami, naposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti
– likvidujeme po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra