NAŠI LEKTOŘI

Diana Pinkasova
Mgr. Diana Pinkasova (členka spolku) – lektorka kurzů Páni kluci, Studijní kresba, Matlámo patlámo a výtvarných workshopů pro děti – kreativec s nakažlivým nadšením, spiklenec dětí se smyslem pro rošťárny
Hanka Dlouhá – lektorka tanečního kroužku pro děti a čínského cvičení pro dospělé – tanečnice s nakažlivým úsměvem, hravá a rozpustilá, má čarovné dobrodějné ruce, je dvorní petrklíčovou masérkou.
Mgr. Simona Vašků – maminka dvou dětí, která vystudovala místní gymnázium a poté Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Angličtina – Hudební výchova. Od r.2010 na MD, během MD vede jazykové kurzy (Povltavské mlékárny – nyní spol. Savencia, Stros, Petrklíč).
John Barker – lektor konverzační angličtiny pro náctileté, pocházející z Nového Zélandu a v součané době žijící se svou manželkou a dcerou na Sedlčansku. Chová koně, bravurně stříhá ovce 😉
Anička
Mgr. Anna Nádvorníková – lektorka kurzu Grafomotorika – švitořilka švitořivá do legrácek celá divá, hravá speciální pedagožka
Mgr. Markéta Vítková – lektorka speciálně-pedagogického programu Maxík a Hypo. Odvážná maminka tří kluků. Autorka dětských knížek, které si i sama ilustrovala.
iva
Mgr. Iva Fišerová – lektorka SenSen klubu Přirozené stárnutí, který se zapojil do tvorby Národní kroniky. Je radostná svou letorou, vážná svými zájmy, naslouchající i optimistická.
Václav Kotyk – lektor jógových krůčků je vesmírným poutníkem a věčně hledajícím začátečníkem. Mnoho let se věnoval různým východním cvičením, až nakonec skončil u jógy s instruktorskou licencí od Českého svazu jógy a následně i České akademie jógy (pod FTVS UK). Není osobním žákem žádného mistra, kromě toho uvnitř sebe sama.
Barbora Voháňková – maminka dvou dětí, lektorka jógy pro těhotné. Po osmileté praxi jógy se rozhodla pro absolvování lektorského kurzu Hatha jógy a Gravidjógy. Na svých lekcích by ráda nabídla budoucím maminkám prostor pro zklidnění, relaxaci, protažení namáhaných partií a naladění se na miminko, neboť psychická pohoda je v tomto období velmi důležitá.