opz

OPZ

Od 1.1.2023 realizuje MAS Sedlčansko o.p.s. projekt Podpora komunitního života na Sedlčansku, reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000117. Tento projekt je realizován prostřednictvím výzvy v rámci Operačního programu zaměstnanost. Doba realizace je 36 měsíců a rozpočet projektu je 9 632tis. Kč. Do projektu jsou zapojeni Domácí hospic Křídla v Sedlčanech, Rodinné centrum Petrklíč a komunitní tábory v Kamýku nad Vltavou.

Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality života rodin s dětmi a rodin doprovázející své umírající blízké na území Sedlčanska a to prostřednictvím několika sub-projektů. Intervence směřující k podpoře rodin pečující o nezletilé děti prostřednictvím poskytování odborných služeb a nabízení možností komunitního sdílení je nedílnou součástí rozvoje komunitních služeb v kraji. Účelem projektu je dále zvýšit dostupnost a kvalitu specializované paliativní péče ve vlastním domácím prostředí umírajícího. Komunitní tábory v Kamýku nad Vltavou budou realizovány v letech 2023 – 2025 o prázdninách a to vždy ve třech turnusech.

2024

Středeční tvoření - Pravidelné setkávání dětí a rodičů v rámci KK Petrklíček. Program – pohádka, příběh, tvoření spolu sezajímavými informacemi ze světa kolem nás.

  

Sraz nosících rodičů - pravidelné setkávání rodičů s dětmi, kteří preferují nošení dětí v šátku a nosítkách. Poradenství, techniky nošení a testování pomůcek zdarma. Pravidelné setkání každé třetí úterý v měsíci

20.4.2024 - Jarní burza 

14.5.2024 - Beseda - Péče o dětské zoubky se zubní hygienistkou

15.5.2024 - První pomoc - beseda se záchranářkou RZS

11.6.2024 - Beseda - Vztahy mezi sourozenci -s dětskou psycholožkou

2023

Sraz nosících rodičů - pravidelné setkávání rodičů s dětmi, kteří preferují nošení dětí v šátku a nosítkách. Poradenství, techniky nošení a testování pomůcek zdarma. Pravidelné setkání každé třetí úterý v měsíci

Středeční tvoření - Pravidelné setkávání dětí a rodičů v rámci KK Petrklíček. Program – pohádka, příběh, tvoření spolu se zajímavými informacemi ze světa kolem nás. 

6.3. - Pohybové hrátky / Maškarní 

13.3. Pohybové hrátky / Maškarní 

14.3. Beseda s dulou a porodní asistentkou

4.4. Beseda ,,První pomoc" se záchranářkou Bc. Ivou Voháňkovou

11.4. Beseda s Laktační poradkyní

8.6. Zelená domácnost - beseda / workshop na téma bezobalový nákup, domácí chemie, třídění odpadu, znovupoužitelné produkty, kompostování + výroba domácího pracího gelu

Chcete mě!

8.10.2023 - Jak na efektivní komunikaci s dítětem?