Sociálně právní poradna

V rámci projektu Operační program Zaměstnanost plus č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000117 Podpora komunitního života na Sedlčansku

poskytujeme sociálně právní poradnu na základě vydaného pověření k výkonu SPO

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD).
  • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD).
  • Více informací a objednání po domluvě se sociální pracovnicí Mgr. Petrou Belkovou, Tel.: 737 851 470

ON-LINE PRÁVNÍ PORADENSTVÍ - službu zajišťujeme v rámci projektu ZDARMA

 

Besedy a přednášky na zajímavá témata.